Registrácia

Naším cieľom je Vám čo najrýchlejšie a najlepšie sprostredkovať prácu na Vašej želanej pozícii, a preto Vás prosíme, o čo najpravdivejšie vyplnenie nášho dotazníka nižšie. Po vyplnení a odoslaní dotazníka, budete zaradení do našej evidencie a v čo najkratšom čase Vás budeme kontaktovať.


Čo požadujeme:

pre opatrovateľky v domácnostiach
 • opatrovateľský kurz alebo maturitné vysvedčenie zo zdravotníckej školy
 • životopis v nemeckom jazyku
 • fotografiu
 • rakúsky živnostenský list, do Nemecka slovenský živnostenský list
 • potvrdenie od lekára, že ste spôsobilá vykonávať prácu opatrovateľky
 • nemecký jazyk minimálne základná komunikácia s ovládaním slovnej zásoby špecifickej pre opatrovateľky v domácnostiach
pre lekárov, zdravotné sestry, práca v nemocniciach , domovoch dôchodcov, sanatóriách
 • diplom z vysokej školy
 • potvrdenie o praxi
 • fotografiu
 • životopis v nemeckom jazyku
 • certifikát z nemeckého jazyka B2

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel. č. +421 908 859 468,
+421 904 618 456, prípadne mailom: info@profiassistance.eu Radi Vám odpovieme.

Viac informácií

Pozrite si sekciu Často kladené otázky

Klikni tu >