Často kladené otázky

Doba čakania na sprostredkovanie práce

Našou snahou je zabezpečiť Vám vhodnú pozíciu, v čo najkratšom čase. Záleží však veľa aj od skúseností opatrovateľky, jazykových znalostí, prípadne určitých podmienok alebo výhrad zo strany opatrovateľky, prípadne klienta. Čím sú Vaše jazykové znalosti lepšie, tým väčšia je šanca umiestniť Vás čím skôr.


Aká je dĺžka turnusov pri 24 hodinovej staroslivosti?

V Rakúsku 2 alebo 3 týždne v závislosti od lokality. V Nemecku 1mesiac minimálne, je možné aj dlhší turnus. Vo Švajčiarsku minimálne 3 mesiace.


Aké sú platové podmienky?

Závisia od viacerých faktorov, napr. zdravotný stav klienta, či opatrovaná osoba je jedna, alebo dve, od povinností v  domácnosti, či je potrebné vstávať aj v noci, jazykových znalostí. Pri opatrovaní v Rakúsku je za 24 hodinovú starostlivosť o  klienta od 50 – 85 Euro/ deň.


Čo sa vyžaduje, aby som mohla pracovať ako opatrovateľ/ka v Rakúsku, Nemecku prípadne Švajčiarsku?

V Rakúsku je potrebný k legálnej práci, rakúsky živnostenský list. Je to voľná živnosť, budete potrebovať doklady, ktoré musia byť preložené do nemčiny: Výpis z registra trestov (nesmie byť starší viac ako tri mesiace), Občiansky preukaz, Rodný list, pri zmene priezviska aj sobášny list a potvrdenie o prihlásení na pobyt. V Nemecku sa pracuje na slovenský živnostenský list.


Ako zistím, či moje jazykové znalosti postačujú na túto prácu?

Vaše jazykové znalosti budú preverené na osobnom pohovore, vo výnimočných prípadoch je možné aj preverenie cez skype, prípadne telefonicky. Práca opatrovateľky je náročná a zodpovedná, preto treba rátať s tým, že Vaše jazykové znalosti sú nevyhnutné.


Poskytujete prepravu do zahraničia?

Nie prepravu neposkytujeme, v prípade potreby spolupracujeme s určitými prepravcami a vieme odporučiť vhodného prepravcu aj zabezpečiť Vám cestu do zahraničia. Cestovné je preplácané po dohode s rodinou klienta.


Čo v prípade, že chcem na vlastnú žiadosť vymeniť rodinu?

Takéto prípady sa môžu vyskytnúť, ako zo strany opatrovateľky, tak aj zo strany klienta. V záujme obojstrannej spokojnosti sa podľa situácie, ktorá nastane hľadá tá najlepšia možnosť pre obidve strany.


Je možné ísť na zástup?

Áno je to možné, samozrejme ak to bude potrebné.


Ako zdravotná sestra pri 24h. starostlivosti budem lepšie finančne ohodnotená?

Áno, vzhľadom na to , že zdravotná sestra môže vykonávať aj ošetrovateľské úkony, je lepšie finančne ohodnotená.


Aké poplatky sú za sprostredkovanie práce?

Registrácia u nás je zadarmo. Poplatky za sprostredkovanie závisia od ponúknutej pozície, Vašej kvalifikácie a skúseností s  prácou, o ktorú sa uchádzate. Dopredu sa žiadne poplatky nevyberajú.


Aké vzdelanie je potrebné na vykonávanie práce opatrovateľky v zahraničí?

Minimálna požiadavka pre opatrovanie v zahraničí je úspešné absolvovanie opatrovateľského kurzu.


Ponúkate prácu aj pre opatrovateľov?

Reálne je väčší záujem o opatrovateľky, ale nie je vylúčené, že na základe požiadaviek klientov, Vám vieme ponúknuť želanú pozíciu aj pre opatrovateľa.


V prípade ďalších otázok nás kontaktujte:
mailom: info@profiassistance.eu
alebo telefonicky na tel. č. +421908859468, +421904618456

Naspäť na úvod

Klikni tu